Wat gebeurt er met onze terreinen na 50 jaar?

We maken afspraken met de terreineigenaren voor 50 jaar. Langer is niet reëel. En eigenlijk gaan we er vanuit dat de komende jaren het belang van bossen steeds meer wordt ingezien en dat na 50 jaar het beheer gewoon wordt doorgezet en dat we ook dan nog lang van onze bossen kunnen genieten.

Worden er bomen gekapt op onze terreinen?

We kappen nooit om ruimte te maken voor nieuwe aanplant. Maar later is kappen soms noodzakelijk. Bijvoorbeeld door een aangetaste Fijnspar te kappen om een meer klimaatbestendige Esdoorn die ernaast groeit meer ruimte te geven. Verder heeft een deel van onze bossen een houtproductiefunctie. Maar ook hier mag het bos-ecosysteem nooit worden aangetast. Tot slot spreken we extra af met terreineigenaren dat gekapt hout nooit wordt verkocht aan biomasscentrales maar wordt ingezet voor doeleinden waardoor de CO2 blijft opgeslagen, zoals bij huizenbouw.

Is het niet beter om niets te doen in de bossen, dan komen er toch ook vanzelf nieuwe bomen?

In Nederland is dat helaas maar weinig het geval. In veel bosgebieden zijn namelijk relatief veel herten en reeën aanwezig. Hierdoor worden jonge loofbomen aangevreten of opgegeten. In die gevallen is het belangrijk dat de jonge bomen de eerste jaren worden beschermd tegen deze vraat, door bijvoorbeeld een goede afrastering te plaatsen. Daarnaast willen we graag in monotone bossen, bossen met één boomsoort, nieuwe boomsoorten introduceren. Aanplant van de juiste nieuwe boomsoorten is dan belangrijk.

Waarom beginnen jullie met bomen planten?

Het creëren van meer gevarieerde en robuuste bossen is een van de snelste en goedkoopste manieren om meer biodiverse natuur in Nederland te krijgen. En sinds 2013 verdwijnt elk jaar 1350 hectare aan bossen in Nederland, wat neerkomt op 5 flinke voetbalvelden aan bossen minder per dag (bron). Het is dus hard nodig!

Hoe verschillen jullie van traditionele natuurorganisaties?

Het grootste verschil is dat we de terreinen niet zelf in eigendom hebben. We bieden expertise en subsidie voor biodiverse aanplant aan andere terreineigenaren, bijvoorbeeld gemeentes en particulieren. Zodoende kunnen we de biodiversiteit in Nederland een flinke impuls geven. Dus we gaan extra biodiverse natuur creëren bovenop het goede werk van onze collega’s.

Ga naar de bovenkant