PRIVACYVERKLARING Stichting Stukje Natuur

Algemeen
StukjeNatuur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u doneert en/of omdat u uw gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan StukjeNatuur verstrekt. Met StukjeNatuur wordt gedoeld op Stichting Stukje Natuur.

Dataverwerking
StukjeNatuur maakt zo min mogelijk gebruik van privacygevoelige data: enkel data die vereist zijn voor de uitvoering van de StukjeNatuur van de  worden verzameld.

Bewaartermijn
StukjeNatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is (max. 5 jaar) om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder valt tevens de wettelijke bewaartermijn dat gegevens bewaard moeten worden.

Derden
StukjeNatuur verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek
Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. StukjeNatuur gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

AVG
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@www.StukjeNatuur.nl. StukjeNatuur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Overig
Bij vragen en/of opmerkingen over de privacy van uw gegevens kunt u ten allen tijde contact opnemen met StukjeNatuur via info@www.StukjeNatuur.nl.