Doel

Stichting StukjeNatuur is een non-profit organisatie van gedreven natuurliefhebbers die zich inzet voor hoogwaardige natuurontwikkeling door heel Nederland. We willen dat met zoveel mogelijk mensen samen doen om de betrokkenheid bij de natuur te vergroten. Iedereen kan meedoen aan onze natuurprojecten in de buurt, zowel particulieren als bedrijven

Beleid

  • We financieren natuurontwikkeling met donaties van particulieren, bedrijven en goede doelen;
  • De Stichting heeft een ANBI status, dus donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting;
  • De Stichting werkt samen met ervaren gevestigde partijen met veel kennis over natuurontwikkeling, zoals de Unie van Bosgroepen en FSC Nederland;
  • Voorlopig ontwikkelt de stichting projecten op percelen van derden. Denk aan gemeentelijke gronden, natuurgronden in particulier bezit, en gronden van andere natuurbeheerders;
  • In ruil voor StukjeNatuur’s subsidie voor nieuwe aanplant, verplichten terreineigenaren de nieuwe aanplant voor minimaal 50 jaar te onderhouden conform de afspraken met het FSC en StukjeNatuur. Terreineigenaren betalen ook mee aan de aanplant.

Bestuur

Stukje Natuur heeft een onbezoldigd bestuur bestaande uit:

Directie

Partner-organisaties

De Unie van Bosgroepen is een onafhankelijke coöperatieve vereniging van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Zij adviseren en ontzorgen hun leden bij het duurzaam beheer van bos en natuur. Hun expertise richt zich op alle onderdelen van het beheer; van onderzoek, advies en het opstellen van een beheer- of projectplan tot de uitvoering in het veld. Meer info op hier.

FSC (Forest Stewardship Council) Nederland werkt samen met bosbeheerders op o.a. het voorkomen van bodemverdichting, afvoer van tak- en tophout en de bestrijding van invasieve, uitheemse soorten.  De hoogst denkbare vorm van erkenning voor goed bosbeheer is het FSC-certificaat. Een bosconcessie komt pas in aanmerking voor het certificaat als aan de FSC-eisen van goed bosbeheer wordt voldaan.

Stand, v.l.n.r.: Liesbeth Gort, Arjan Alkema en Gerard Koopmans.
Gehurkt, v.l.n.r.: Nicole Olland, Dirk van Hout en William Oppo

Oprichting

StukjeNatuur is opgericht door buurtgenoten en natuurliefhebbers William Oppo (Econoom) en Dirk van Hout (Landschapskundige) in 2020. In 2018 zijn zij gezamenlijk begonnen met initiatieven om hun wijk in Utrecht groener te maken en besloten na een tijdje om te kijken naar wat ze samen konden doen om de natuur ook buiten de stad te helpen. Dirk heeft van jongs af aan altijd veel interesse voor de natuur gehad en werkt al jarenlang als adviseur duurzaamheid in natuur- en landbouwgebieden. Het achteruitgaan van de natuur motiveert hem extra om zich in te zetten om dat tij te keren. William is econoom en ondernemer en maakt zich zorgen over de alsmaar verdwijnende natuur. Toen William vanuit New York naar Nederland kwam werd hij meteen verliefd op Utrecht, mede omdat je van daaruit binnen een paar minuten fietsend in de natuur kan zijn.

Gegevens

Stichting Stukje Natuur
Kamer van Koophandel:  77801075
RSIN: 861150703

Ons contactgegevens vind je op ons contactpagina.

Jaarrekening 2022