In Nederland is dat helaas maar weinig het geval. In veel bosgebieden zijn namelijk relatief veel herten en reeën aanwezig. Hierdoor worden jonge loofbomen aangevreten of opgegeten. In die gevallen is het belangrijk dat de jonge bomen de eerste jaren worden beschermd tegen deze vraat, door bijvoorbeeld een goede afrastering te plaatsen. Daarnaast willen we graag in monotone bossen, bossen met één boomsoort, nieuwe boomsoorten introduceren. Aanplant van de juiste nieuwe boomsoorten is dan belangrijk.