We kappen nooit om ruimte te maken voor nieuwe aanplant. Maar later is kappen soms noodzakelijk. Bijvoorbeeld door een aangetaste Fijnspar te kappen om een meer klimaatbestendige Esdoorn die ernaast groeit meer ruimte te geven. Verder heeft een deel van onze bossen een houtproductiefunctie. Maar ook hier mag het bos-ecosysteem nooit worden aangetast. Tot slot spreken we extra af met terreineigenaren dat gekapt hout nooit wordt verkocht aan biomasscentrales maar wordt ingezet voor doeleinden waardoor de CO2 blijft opgeslagen, zoals bij huizenbouw.