Omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen die in hun jeugd meer in aanraking komen met natuur, daar later meer waardering voor hebben. Daarom bieden we leerkrachten graag de optie met de klas een stukje bos te “adopteren”.