Het grootste verschil is dat we de terreinen niet zelf in eigendom hebben. We bieden expertise en subsidie voor biodiverse aanplant aan andere terreineigenaren, bijvoorbeeld gemeentes en particulieren. Zodoende kunnen we de biodiversiteit in Nederland een flinke impuls geven. Dus we gaan extra biodiverse natuur creëren bovenop het goede werk van onze collega’s.