Dat zal gebeuren en is een natuurlijk proces. In onze plan voor de aanplant en de CO2 berekening wordt ook daarmee rekening gehouden.