We maken afspraken met de terreineigenaren voor 50 jaar. Langer is niet reëel. En eigenlijk gaan we er vanuit dat de komende jaren het belang van bossen steeds meer wordt ingezien en dat na 50 jaar het beheer gewoon wordt doorgezet en dat we ook dan nog lang van onze bossen kunnen genieten.