Waarom beginnen jullie met bomen planten?

Het creëren van meer gevarieerde en robuuste bossen is een van de snelste en goedkoopste manieren om meer biodiverse natuur in Nederland te krijgen. En sinds 2013 verdwijnt elk jaar 1350 hectare aan bossen in Nederland, wat neerkomt op 5 flinke voetbalvelden aan bossen minder per dag (bron). Het is dus hard nodig!

Hoe verschillen jullie van traditionele natuurorganisaties?

Het grootste verschil is dat we de terreinen niet zelf in eigendom hebben. We bieden expertise en subsidie voor biodiverse aanplant aan andere terreineigenaren, bijvoorbeeld gemeentes en particulieren. Zodoende kunnen we de biodiversiteit in Nederland een flinke impuls geven. Dus we gaan extra biodiverse natuur creëren bovenop het goede werk van onze collega’s.

Wie zijn de mensen achter de Stichting?

Twee bevriende natuurliefhebbers, Dirk van Hout en Will Oppo, zijn sinds 2018 bezig om iets te doen met hun voorliefde voor de natuur. Gaandeweg kwamen ze op het idee om samen met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen StukjeNatuur op te richten. In over ons kun je meer lezen.

Blijft het bij bomen planten?

Voorlopig wel. Als we goed op weg zijn met bomen planten, dan willen we ons werkterrein uitbreiden. Denk aan stadse tinyforests, herstel van hagen…. Ideeën genoeg!

Hoe kunnen jullie zoveel bomen planten?

Door te focussen op grootschalige aanplant kunnen we zeer efficiënt te werk gaan en veel bomen planten. De samenwerking met de Unie van Bosgroepen geeft ons toegang tot 80 gebieden door heel Nederland waarop meer dan genoeg ruimte is voor 10 miljoen bomen. Verder brengt de Unie heel veel ervaring in over hoe je een klimaatrobuust bos het best kan aanplanten. De FSC helpt mee voor een duurzaam beheer van de bossen voor de afgesproken 50 jaar.

Hoe willen jullie dat voor elkaar krijgen?

Om te beginnen door, samen met donaties van particulieren en bedrijven, 3 miljoen bomen te planten door heel Nederland. Dit doen we met verschillende soorten bomen die goed bestand zijn tegen het veranderende Nederlandse klimaat. Als mooie bijkomstigheid wordt CO2 opgeslagen in onze bomen, zodat onze planeet minder snel opwarmt.

Waarom in Nederland?

Omdat we erg genieten van mooie bossen dichtbij huis. Daarbij is het prettig om zelf te kunnen zien dat de bomen worden geplant en hoe het bos verder groeit en steeds mooier wordt. Verder heeft Nederland voldoende plekken waar onze bomen kunnen worden geplant.

Ga naar de bovenkant