Door te focussen op grootschalige aanplant kunnen we zeer efficiënt te werk gaan en veel bomen planten. De samenwerking met de Unie van Bosgroepen geeft ons toegang tot 80 gebieden door heel Nederland waarop meer dan genoeg ruimte is voor 10 miljoen bomen. Verder brengt de Unie heel veel ervaring in over hoe je een klimaatrobuust bos het best kan aanplanten. De FSC helpt mee voor een duurzaam beheer van de bossen voor de afgesproken 50 jaar.