Kleine landschapselementen stimuleren

Provincie Utrecht stelt budget beschikbaar voor 10.000 á 15.000 bomen in het landelijk gebied. Om de aanleg van kleine landschapselementen te stimuleren, houdt de provincie dit najaar een bomen-uitdeelactie. Denk aan het verlengen van nieuwe houtwallen, bomenrijen en heggen om de biodiversiteit te vergroten.

De actie wordt georganiseerd door samen met Bosgroep Midden Nederland. De #bomenuitdeelactie is specifiek bedoeld voor leden van de Bosgroepen en , afdeling Utrecht (en hun pachters), in de provincie Utrecht. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende inheemse boomsoorten en afmetingen.

 

Nieuwsoverzicht