Nieuwe informatiebord over klimaatbestendig bos in Het Meuleman

Afgelopen maart is op landgoed Het Meuleman (Overijssel), één van de vier startlocaties van StukjeNatuur, een informatiebord onthuld. Het beschrijft de maatregelen die de afgelopen winter in 20 ha bos zijn genomen in het kader van ‘Klimaatslim Bosbeheer’ en wat de verwachte impact van die maatregelen op de biodiversiteit is. Het project is gefinancierd door bouwonderneming VolkerWessels en in samenwerking met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen tot stand gekomen. Het is daarmee een goed voorbeeld voor het werk van StukjeNatuur.

Uiteraard gaan we vanuit StukjeNatuur hier vervolg aan geven met donaties van particulieren en bedrijven voor Het Meuleman of voor één van de vele van andere boslocaties van ons in Nederland.

 

Nieuwsoverzicht