Worden er bomen gekapt vooraf?

Nee. We gaan nergens eerst kappen voordat we gaan aanplanten. Dat is namelijk helemaal niet noodzakelijk, er is ruimte genoeg. Daarnaast zou het netto geen of veel minder extra natuur of CO2 opslag opleveren.

Is jullie CO2 opslag berekening eerlijk?

Ja. We willen een eerlijk verhaal vertellen en zeker niet te rooskleurig. We rekenen daarom alleen met de additionele CO2-opslag, oftewel de CO2-opslag bovenop de opslag die ook zonder extra aanplant zou plaatsvinden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de CO2-opslag van de verwachte spontaan op te komen bomen wordt afgetrokken van de CO2-opslag van onze eigen bomenaanplant. Deze factsheet van de WUR geeft een goed overzicht van hoeveel CO2 wordt opgeslagen in verschillende typen bossen in Nederland.

Wordt CO2 opgeslagen via mijn donatie?

Ja. Doordat met jouw donatie bomen worden geplant wordt extra CO2 opgeslagen. Je kunt dus jouw CO2 uitstoot, die je niet hebt kunnen uitsparen vanwege een reis of het jaarlijks verwarmen van je huis, laten opslaan door bij ons bomen te planten. Op www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers/ kun je inzicht krijgen in wat je CO2-uitstoot is. Een gemiddeld huishouden in Nederland stoot bijvoorbeeld jaarlijks circa 20 ton CO2 uit en een retourvlucht naar de Verenigde Staten kost al gauw meer dan 2 ton CO2 per persoon. 

Waarom vermijden jullie de term CO2 compensatie?

We vermijden de term ‘CO2-compensatie’ omdat die term te vaak wordt toegepast om gebruik van fossiele brandstoffen goed te praten. Als we bijvoorbeeld de volledige CO2-uitstoot van Nederland zouden willen opslaan met bomen planten, zouden we jaarlijks een oppervlakte van ongeveer 5 keer Nederland moeten planten. Dus bomen planten helpt wel, maar helaas kan niet alles bij het oude blijven door bomen te planten.

Ga naar de bovenkant