Uitdeelactie bomen Provincie Utrecht 2022

Welkom op de besloten pagina voor het aanvragen van bomenvoor leden van de Bosgroepen en UPG en hun pachters in de provincie Utrecht.

Stichting StukjeNatuur en de Bosgroepen ondersteunen de Provincie Utrecht bij deze uitdeelactie.

Doel

Aanleiding voor  deze uitdeelactie is dat de Provincie Utrecht het aantal bomen in de provincie wil vergroten. Door deze bomen als landschapselementen in het landelijk gebied te plaatsen draagt deze uitdeelactie ook bij aan het landschapsherstel van het landelijk gebied. De uitdeelactie is specifiek bedoeld voor leden van de Bosgroepen en UPG en hun pachters in de provincie Utrecht.

10.200 bomen beschikbaar

Aantal beschikbare bomen.

–  jonge aanplant (2 a 3 jaar) 9.200

–  medium bomen (veren) 750

–  grotere laanbomen 250

Totaal 10.200 bomen. Het gaat hierbij uitsluitend om inheemse boomsoorten.

Deze bomen worden gratis aangeboden door de Provincie Utrecht. Voor het afleveren van de bomen op de plantlocaties vraagt de Bosgroepen een beperkte onkostenvergoeding.

Aanvraag en controle

Aanvraag

Aanvragen voor bomen kunnen door terreineigenaren worden ingediend middels het formulier dat via deze link te vinden is. Hierop dient onder andere het volgende te worden vermeld:

– schets en beschrijving plantlocatie (adres/wegen, noordpijl, schaal)

– grondsoort

– oppervlakte en doel aanplant – aantal bomen

De planning is dat de aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 juli 2022

De minimum aanvraag voor bomen is een aantal bomen ter waarde van totaal 250 euro, het maximum aantal bomen dat kan worden aangevraagd heeft een waarde van 3.000 euro. De bomen worden verdeeld op basis van volgorde van inschrijving, waarbij de organisatie het voorbehoud heeft om anders te beslissen.

Controle & afhandeling aanvragen

De controle van de aanvragen en de afhandeling daarvan vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Bosgroepen

Uitdelen bomen

De bomen worden onder verantwoordelijkheid van de Bosgroepen in november 2022 uitgedeeld aan de inschrijvers. Dit gebeurt door de bomen bij de aanvragers langs te brengen. Dit waarborgt kwaliteit en een soepele afhandeling.

Als onkostenvergoeding voor het langsbrengen vraagt de Bosgroepen aan de aanvragers ongeveer 15% van de waarde van de bestelde bomen. Exacte prijzen van de bomen kunnen wij op dit moment nog niet geven.

U kunt een ruwe schatting maken van de onkostenvergoeding voor de bosgroep door de door u gewenste aantallen te vermenigvuldigen met 15% van de volgende prijzen:
– jonge aanplant (bosplansoen) bos €1,25
– veren €8,00
– laanbomen €50,oo

Controle aanplant

Steekproefsgewijs gaan de Bosgroepen aan het eind van het plantseizoen langs op de plantlocaties om te controleren of de aanplant goed heeft plaatsgevonden.