Project omschrijving

Hof te Dieren

Vanaf 1219 was Hof te Dieren in bezit van de Duitse Orde totdat Prins Willem II het in 1647 kocht. Het landgoed was in de 17e en 18e eeuw één van de voornaamste bezittingen van de koninklijke familie. Koning-stadhouder Willem III maakte van het huis rond 1680 een jachtslot. In de periode daarop werd het jachtslot omgevormd tot een lusthof van allure. Uit heel Europa kwamen vorsten en voorname lieden naar het zomerverblijf voor diners, feesten en jachtpartijen.

Het bos bevat veel beukenbossen afgewisseld met naaldbossen. Er zijn veel open plekken ontstaan waar sparen het loodje hebben gelegd. Op die plekken zijn we bezig om sterke, biodiverse bos te ontwikkelen.