Dat bepaalt StukjeNatuur. Samen met experts van de Unie van Bosgroepen maken we inrichtingsplannen en beheerplannen. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke terreinkenmerken zoals de huidige vegetatie en bodemopbouw. We hebben een voorkeur voor inheemse bomen, maar houden bij de soortkeuze ook al rekening met (toekomstige) klimaatverandering.