In principe alle terreinen waar ruimte is voor boomaanplant. De enige 3 voorwaarden die we stellen zijn:

–  de terreinen worden duurzaam beheerd, volgens de richtlijnen van FSC op basis waarvan ook de klimaatadaptatie, biodiversiteit en CO2-opslag worden gecontroleerd;

–  de terreineigenaar zegt toe dat de bossen voor minimaal 50 jaar blijven staan;

–  de bossen zijn vrij toegankelijk voor bezoekers, mits de kwetsbaarheid van de bossen dit toelaat.

Zo kunnen we waarborgen dat de bossen zich op een verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen en dat we daar allemaal van kunnen genieten.