Vrij eenvoudig. Terreineigenaren kunnen terreinen aanmelden bij StukjeNatuur. Onderdeel van de aanmelding is een plan voor de aanplant volgens onze richtlijnen, inclusief het committeren om geen bomen te kappen voor minstens 50 jaar. Na goedkeuring door StukjeNatuur geven we vervolgens subsidie aan de terreineigenaar waarmee ruim de meerderheid van de aanplantkosten kan worden betaald.