Vrij eenvoudig. Terreineigenaren kunnen terreinen aanmelden bij StukjeNatuur. Onderdeel van de aanmelding is een plan voor de aanplant volgens onze richtlijnen, inclusief het committeren om het bos in stand te houden voor minstens 50 jaar. Na goedkeuring door StukjeNatuur geven we vervolgens subsidie aan de terreineigenaar waarmee de aanplantkosten kan worden betaald.