Ja. Het is wel zo eerlijk dat zij ook bijdragen. De aanplant wordt gesubsidieerd door StukjeNatuur. De kosten voor het verzorgen van de bomen en het beheer van het bos zijn voor de terreineigenaren.